Het TREND Consortium - Trauma RElated Neuronal Dysfunction is nu min of meer opgeheven

Met een afsluitend tweedaags congres in mei 2012 heeft het consortium 8 jaar onderzoek gepresenteerd. Er zijn nog enkele promoties tot 2014 maar groot nieuw onderzoek zal binnen TREND niet meer plaatsvinden.
Er zijn veel stappen gemaakt maar verder onderzoek blijft wel nodig. Het samenwerkingsverband blijft hopelijk bestaan zodat onderzoekers met elkaar blijven samenwerken om CRPS beter te begrijpen en te behandelen. We zijn prof. dr. J.J. Van Hilten erg dankbaar voor het vele werk dat hij samen met anderen heeft verricht

Achtergrondinformatie TREND.

Het TREND consortium heeft in 2004 veel geld ontvangen om onderzoek te doen naar CRPS. De onderzoeken lopen tot 2011 en er vindt in het land veel onderzoek plaats. Geld is erg belangrijk om onderzoek te kunnen doen, maar met alleen geld gebeurt er nog niet veel. Het gaat om de samenwerking met andere onderzoekers en organisaties om gezamenlijk de oorzaak en behandeling van CRPS te doorgronden. En die unieke samenwerking is er gekomen.

In het Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus MC (Rotterdam), Academisch Ziekenhuis Maastricht, Vrije Universiteit Medisch Centrum (Amsterdam), Universitair Medisch Centrum Utrecht, Technische Universiteit Delft en andere organisaties worden onderzoeken gedaan ten behoeve van TREND. Ook buitenlandse partners hebben meegedaan.
U kunt de website van TREND nog bekijken www.trendconsortium.nl

TREND flyer

Tekst grootte aanpassen